article picture
Rubicon TV melder seg ut av Produsentforeningen
Skrevet 13 Mar 2014

DE SEKS STØRSTE TV PRODUKSJONSSELSKAPENE, INKLUDERT RUBICON TV, ØNSKER Å MELDE OVERGANG TIL EN STØRRE ARBEIDSGIVERFORENING OG MELDER SEG DERMED UT AV PRODUSENTFORENINGEN.


De seks største norske TV-produksjonsselskapene; Eyeworks Norge AS, Mastiff Entertainment AS, Monster AS, Nordisk Film TV AS, Rubicon TV AS og Strix Televisjon AS har besluttet å gå i dialog med NHO for å utrede medlemskap der. Selskapene har hatt et godt samarbeid med Produsentforeningen, men uttrykker nå et ønske om å komme inn i en større næringslivs organisasjon for å få et sterkere fokus på å profesjonalisere bransjen. Beslutningen har også sammenheng med en vurdering som har pågått i lengre tid om hvor selskapene rent bransjeorganisatorisk passer best inn.


Selskapene ønsker fortsatt gode og stabile betingelser for norsk TV-produksjon, både fra et arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektiv, men beslutningen er også tatt under erkjennelse av at TV-bransjen er i en rivende utvikling.


Selskapene har en samlet dialog med NHO for å utrede medlemskap der.


Årlig omsetning for de seks produksjonsselskapene er ca. 1 milliard kroner.


For mer informasjon kontakt administrerende direktør, Pål Kruke Kristiansen: 913 41 419